Jak probíhá stavba


photo120a.jpg

V měsíci květnu se na stavbě pokračovalo s prováděním hrubé stavby, konkrétně se provedlo vyzdění nosného a obvodového zdiva 3. NP, osadily se prefabrikáty spojené s úrovní 3. NP (schodišťová ramena, výtahové šachty, balkóny) a samozřejmě proběhla pokládka stropních desek filigrán s následným vyvázáním výztuží stropu nad 3.NP.

V poslední květnové dekádě proběhla betonáž stropu nad 3. NP. Poté se okamžitě začalo pracovat na vyzdívkách obvodového a nosného zdiva 4. NP, na vyzdívky plynule navázala montáž stropů a prefabrikátů 4. NP a následná betonáž (zmonolitnění) stropů. Současně byly prováděny vyzdívky příček v jednotlivých bytech 2. NP a 3. NP.

Průběžně jak stavba roste, tak se provádí montáž fasádního lešení a podpěrných konstrukcí pro prefabrikované balkóny. V posledním týdnu v červnu se započalo s vyzdívkami nosného a obvodového zdiva posledního 5. NP.

V měsíci červnu proběhla konkrétní koordinační jednání se zástupci jednotlivých profesí PSV (elektrikáři, ZTI, VZT) ohledně postupu provádění prací na stavbě. Předpoklad nástupu jednotlivých profesí na provádění prací je v průběhu měsíce července 2020.


V Pelhřimově 30.6.2020 Neuberg Petr – hlavní stavbyvedoucíV měsíci březnu se počasí umoudřilo, tak se na stavbě mohlo pracovat naplno. Provedlo se osazení stropních desek filigrán včetně vyztužení těchto desek a koncem března se zabetonoval první strop (strop nad 1.NP). Poté se ihned začaly provádět vyzdívky nosného zdiva 2.NP, byla zahájena montáž fasádního lešení včetně podpěrných konstrukcí pro prefa balkóny.

V druhém dubnovém týdnu byla zahájena montáž věžového jeřábu PEINER SK 96/1. Jeřáb je pro danou stavbu životně důležitý ohledně svislé dopravy materiálu. V polovině dubna se začalo s pokládkou stropů nad 2.NP včetně provádění armatury stropu, probíhalo rovněž osazování prefa prvků (výtahové šachty, schodiště, podesty, balkóny). Na konci měsíce dubna se podařilo zabetonovat strop nad 2.NP.

V prvních květnových dnech jsme zahájili práce ve 3.NP. Provádí se vyzdívky nosného zdiva, průběžné osazování prefabrikátů, byly zahájeny práce na vyzdívkách vnitřních příček v 1.NP a v jednotlivých bytech ve 2.NP. Dále se průběžně provádí montáž fasádního lešení a podpěrných konstrukcí pro prefabrikované balkóny.


V Pelhřimově 15.5.2020 Neuberg Petr – hlavní stavbyvedoucí